Idealnych kobiet jest tak samo mało jak idealnych mężczyzn, ale spotyka się je częściej. Hildegard Klef
Page Designed by Tmaxwell